구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.

DON'T WORRY, GIMHAE'PPY Welcome to GIMGHAE
DON'T WORRY, GIMHAE'PPY Welcome to GIMGHAE
DON'T WORRY, GIMHAE'PPY Welcome to GIMGHAE
DON'T WORRY, GIMHAE'PPY Welcome to GIMGHAE

Giới thiệu về thành phố Gimhae

Tòa thị chính Gimhae

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của
thành phố Gimhae. Tên tôi là Hong Tae-yong,
thị trưởng thành phố Gimhae.

lĩnh vực công nghiệp

Thành phố Gimhae đang tập trung thúc đẩy 5 ngành công nghiệp chiến lược lớn.
Kiểm tra thông tin công nghiệp của thành phố Gimhae.

khoa học y sinh

khoa học y sinh

lưu thông hàng hoá kỹ thuật số

lưu thông hàng hoá kỹ thuật số

cảm biến thông minh

cảm biến thông minh

ô tô của tương lai

ô tô của tương lai

robot thông minh

robot thông minh

Living Guide

Cơ sở vật chất

Chúng tôi cung cấp thông tin đa dạng về các cơ sở vật mà người nước ngoài cần và có thể sử dụng.

đọc thêm

Thông tin hữu ích

Cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách, dự án, sự kiện,… dành cho người nước ngoài.

đọc thêm

Thông tin giao thông

Cung cấp thông tin giao thông như giá vé giao thông công cộng và bản đồ tuyến xe buýt.

đọc thêm

Thông tin tiêu dùng

Cung cấp thông tin tiêu dùng như thị trường, cửa hàng, phiếu quà tặng và chi phí tiện ích.

đọc thêm